image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 1 118
  • Tất cả: 27572
Hội nghị tập huấn điều tra thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng hưởng chế độ trợ cấp/trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-UBND , ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Điều tra thu thập tin hộ gia đình có đối tượng hưởng chế độ trợ cấp/ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức tập huấn cho các bộ phụ sách chính sách bảo trợ xã hội các huyện, thành, thị và 483 cán bộ làm công tác lao động Thương binh và Xã hội xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Tham dự khai mạc lớp tập huấn có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê và đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện Quyết định số 1655/QĐ-LĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Phương án thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng năm 2015 và Quyết định số 1732/QĐ-LĐTBXH ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự toán chi phí điều tra và đơn giá khoán/phiếu điều tra (phiếu C và C1) cho các tỉnh thực hiện thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Điều tra thu thập tin hộ gia đình có đối tượng hưởng chế độ trợ cấp/ trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức tập huấn cho các bộ phụ sách chính sách bảo trợ xã hội các huyện, thành, thị và 483 cán bộ làm công tác lao động Thương binh và Xã hội xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Tham dự khai mạc lớp tập huấn có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê và đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã.

Trong thời gian gần 06 ngày tập huấn (23-24/2, 28-29/2 và 3-4/3 năm 2016), các học viên đã được các đồng chí giảng viên hướng dẫn tận tình, cụ thể về nghiệp vụ điều tra phiếu điều tra (C1 và C) do Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành; Ngoài việc hướng dẫn nghiệp vụ điều tra phiếu điều tra hộ các học viên còn được cán bộ của Sở Lao động - TB&XH tỉnh giải đáp một số nội dung liên quan đến chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã đang thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Kết luận Hội nghị tập huấn Đồng chí Nguyễn Đăng Dương - Phó giám đốc Sở đã chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện các chính sách liên quan đến người có công (điều tra mộ liệt sĩ), điều tra hộ nghèo theo tiêu chí mới của Chính phủ …và quán triệt những nhiệm vụ sắp tới đối với cán bộ cấp cơ sở nhằm thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chế độ chính sách cho các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, người có công và người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo.

Việc tổ chức lớp tập huấn điều tra, thu thập thông tin hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ cấp/trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng là để xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia và hệ thống thông tin quản lý hộ có đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) áp dụng trên phạm vi của tỉnh và toàn quốc.

Phòng Bảo trợ xã hội