image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 81
  • Trong tuần: 1 124
  • Tất cả: 27578
Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân toàn tỉnh trong việc giải quyết tình trạng người lang thang góp phần đảm bảo an toàn xã hội, mỹ quan đô thị, tạo môi trường thuận lợi và hấp dẫn để thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Đề ra giải pháp cụ thể để đưa người lang thang trên địa bàn về với gia đình hoặc vào sống trong các cơ sở Bảo trợ xã hội; Tạo điều kiện trợ giúp bằng nhiều biện pháp phù hợp với gia đình có người già và trẻ em lang thang xin ăn, ngăn chặn không để người lang thang tái lang thang xin ăn.

- Huy động sự tham gia của các ngành, các cấp tập trung mọi nguồn lực, thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội nhằm ngăn chặn tình trạng người lang thang trên địa bàn tỉnh và đã có Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang trên địa bàn tỉnh như sau