image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 99
  • Trong tuần: 1 142
  • Tất cả: 27596
Tăng cường các biện pháp bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho trẻ em
Thực hiện công văn số 386/TE-CSTE ngày 05/8/2021 của Cục trẻ em về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống dịch  bệnh Covid-19 cho trẻ em, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường chỉ đạo các phòng, ban liên quan thực hiện một số nội dung nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, biện pháp tại Công văn số 4144/UBND- VX  ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh thực hiện Công điện 04 tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè; Công văn số 815/UBND- VX ngày 18/2/2021 của UBND tỉnh tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19 cho trẻ em và đảm bảo an toan toàn cho trẻ em trong đại dịch.

2. Bảo đảm điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, an toàn, bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại và tai nạn, thương tích trẻ em; tăng cường các biện pháp phòng, chống lây nhiễm COVID-19, xây dựng các phương án ứng phó cụ thể khi có trường hợp F0, F1 tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở chăm sóc trẻ em tập trung công lập, ngoài công lập và khi các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là F0, F1.

3. Bảo đảm ưu tiên chăm sóc, điều trị các trường hợp trẻ em bị nhiễm COVID-19 tại các cơ sở điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo quy định.

4. Ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID -19 cho cán bộ quản lý, người chăm sóc trẻ em của các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở chăm sóc trẻ em tập trung công lập và ngoài công lập, người làm việc ở các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; có phương án tổ chức việc tiêm vắc xin cho các đối tượng trẻ em tại địa phương khi được cấp có thẩm quyền chỉ đạo, triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em.

5. Triển khai nhanh nhất các chính sách hỗ trợ người mang thai, người nuôi con dưới 6 tuổi, trẻ em bị nhiễm COVID-19, trẻ em phải cách ly y tế tập trung hoặc tại nhà được quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục, tư vấn cho cha, mẹ, gia đình, người chăm sóc trẻ em, người cung cấp dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội, người hoạt động tình nguyện, từ thiện xã hội và trẻ em về chăm sóc sức khỏe thể chất và tâm thần, bảo vệ trẻ em, phòng ngừa xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng, chống, tai nạn, thương tích trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng khi trẻ em phải cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà, tại cộng đồng và thực hiện giãn cách xã hội.

Sử dụng các nội dung sản phẩm truyền thông hướng dẫn về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 đã được Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và các tổ chức quốc tế xây dựng, sản xuất, trước hết đến các điểm cách ly tập trung có đông trẻ em và các cơ sở giáo dục, các địa phương có trẻ em phải cách ly tại gia đình (danh mục tài liệu, sản phẩm truyền thông và đường truy cập đã gửi tại Công văn 437/SLĐTBXH-TE 08/2/2021 của Sở Lao động – TB&XH).

7. Bảo đảm cho các trường hợp trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 không được chăm sóc bởi cha, mẹ, người thân thích được chăm sóc thay thế theo quy định của Luật trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, Thông tư số 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2020 về hướng dẫn thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.

8. Chỉ đạo phòng ngừa, can thiệp, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em đặc biệt trong thời gian cách ly y tế và thực hiện giãn cách xã hội.

9. Thường xuyên thông tin, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  về tình hình trẻ em và các vấn đề về trẻ em tại địa phương trong đại dịch COVID-19 để có biện pháp giải quyết, tháo gỡ kịp thời theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết; liên hệ Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và số điện thoại 1800599963 đặt tại Trung tâm công tác Xã hội tỉnh để được hướng dẫn và tư vấn các vấn đề về bảo vệ trẻ em.

Tải về