image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 88
  • Trong tuần: 1 131
  • Tất cả: 27585
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2022

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2022

 

Trong tháng có:

- Ngày Quốc tế lao động (01/5).

- Ngày Chiến thắng Điện Biên phủ (07/5).

- Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO SỞ CHỦ TRÌ

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống Covid- 19, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19 trong toàn ngành.

- Đôn đốc, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành, thị tập trung hoàn thành thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, số 126/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC; tập trung chỉ đạo công tác kiểm soát TTHC thuộc lĩnh vực ngành. Quán triệt, tập trung chỉ đạo nâng cao đạo đức công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

 

Đ/c Đoàn Hồng Vũ, TUV, Giám đốc Sở;

Các đ/c PGĐ Sở

Văn phòng Sở

Phòng CM, Đơn vị liên quan

01

Chủ nhật

Nghỉ lễ ngày Quốc tế lao động 01/5.

 

 

 

 

02

Thứ Hai

Nghỉ bù ngày Giải phóng Miền Nam 30/4

 

 

 

 

03

Thứ Ba

Nghỉ bù ngày Quốc tế lao động 01/5

 

 

 

 

04

Thứ Tư

Sinh hoạt Chi bộ định kỳ.

Các chi bộ

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, BT Đảng ủy;

Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PBT Đảng ủy

Bí thư các chi bộ

 

Chiều: Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác đào tạo, phát triển nhân lực giai đoạn 2015-2020.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Hoàng Sỹ Tuyến, Trưởng phòng Dạy nghề

Phòng Chuyên môn liên quan

05

Thứ Năm

Sáng:

- Giao ban tập thể lãnh đạo Sở.

- Giao ban công tác tháng 05/2022 giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng, Phó phòng chuyên môn Sở, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở

Đ/c Vũ Trung Hậu, Chánh Văn phòng

Phòng CM, Chi cục phòng chống TNXH

Chiều: Tham gia đoàn công tác của tỉnh dự làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Cơ sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

Tham gia đoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Cơ sở

Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Hoàng Ngọc Châu, Trưởng phòng NCC

Phòng Chuyên môn liên quan

06

Thứ Sáu

Chiều: Họp Đảng ủy Sở tháng 5/2022.

Văn phòng

Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, BT Đảng ủy, Giám đốc Sở.

Đ/c Trần Duy Thành, Chánh Thanh tra

Các đ/c UV BCH ĐB Sở

 

- Xây dựng Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025;

- Tham mưu công văn triển khai thực hiện Kế hoạch Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Tiếp tục tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c Trần Phi Hùng, Trưởng phòng VL ATLĐ

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Tăng cường công tác PBGDPL trong các cơ sở GDNN giai đoạn 2022 – 2027”.

- Tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác đào tạo, phát triển nhân lực giai đoạn 2015-2020.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Hoàng Sỹ Tuyến, Trưởng phòng Dạy nghề

Phòng Chuyên môn và Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp kết quả điều tra khảo sát 100 doanh nghiệp về lao động, tiền lương và mức sống tối thiểu của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2022 theo Quyết định số 49/QĐ-LĐTBXH ngày 20/01/2022 của Bộ Lao động - TB & XH.

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành báo cáo tình hình tiền lương, thù lao tiền thưởng trong các doanh nghiệp nhà nước gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Cử cán bộ tham gia cùng đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c Lê Huy Vinh, Phó trưởng phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác giúp đỡ xã nghèo miền Tây tỉnh Nghệ An;

- Tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c Lê Văn Thúy, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội

Phòng chuyên môn và đơn vị liên quan

 

- Tham mưu triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Tổ chức lựa chọn Người có công tiêu biểu tỉnh tham quan, báo công với Bác Hồ và gặp gỡ các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Hà Nội; Tổ chức lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất xắc trong công tác người có công với cách mạng và phối hợp với Ban thi đua khen thưởng tỉnh hướng dẫn hồ sơ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân làm tốt công tác người có công với cách mạng. Tổng hợp kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày TBLS gửi Sở Tài chính thẩm định.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Hoàng Ngọc Châu, Trưởng phòng NCC

Phòng chuyên môn và đơn vị liên quan

 

- Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới; Quy chế liên ngành giữa Sở Lao động – TB và XH, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025; Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Tổ chức điểm Tháng hành động vì trẻ em và Ký cam kết " Mùa hè an toàn cho trẻ em" tại huyện Diễn Châu.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Lê Thị Nguyệt, Trưởng phòng Bảo vệ Chăm sóc trẻ em và BĐG

Phòng chuyên môn và đơn vị liên quan

 

- Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 03/3/2022, Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 22/4/2022 về tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện năm 2022, Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2022 và Kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2022;

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Nguyễn Trọng Việt, Chi cục trưởng Chi cục phòng, chống TNXH tỉnh

Phòng chuyên môn và đơn vị liên quan

 

- Xây dựng dự thảo và tham mưu ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số III; Trung tâm GDDN Người khuyết tật tỉnh Nghệ An.

- Xây dựng Báo cáo phục vụ công tác kiểm tra của BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

- Tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về Lao động, ATVSLĐ, BHXH tại các doanh nghiệp theo kế hoạch dã được phê duyệt.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở, Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Trần Duy Thành, Chánh Thanh tra Sở

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tổng hợp hồ sơ yêu cầu của Công ty tư vấn lập kế hoạch Quy hoạch ngành thời kỳ 2021- 2030 và tầm nhìn đến 2050;

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án tự chủ tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, để tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở

Đ/c Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng KHTC

Phòng chuyên môn và đơn vị liên quan

 

- Tham mưu xây dựng báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XI về Chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2022 trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực ngành theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 153 của UBND tỉnh về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.

- Tham mưu thực hiện quy trình công tác tổ chức, cán bộ do kiện toàn cơ cấu tổ chức phòng chuyên môn Sở theo Quyết định 31/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Vũ Trung Hậu, Chánh Văn phòng Sở

Phòng chuyên môn liên quan

07

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

08

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

09

Thứ Hai

Sáng: Họp triển khai các nội dung diễn tập KVPT và diễn tập phòng thủ dân sự năm 2022

 

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở

Đ/c Vũ Xuân Long, Phó Chánh Văn phòng Sở

Phòng chuyên môn liên quan

Từ ngày 10 - 11/

5/2022

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH về công trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em

Cơ sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Lê Thị Nguyệt, Trưởng phòng Bảo vệ Chăm sóc trẻ em và BĐG

Phòng CM và đơn vị liên quan

10

Thứ Ba

Sáng: Dự họp Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Đề án 06/CP)

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở PGĐ

Đ/c Vũ Trung Hậu, Chánh Văn phòng Sở

Đơn vị liên quan

13

Thứ Sáu

Sáng: Báo cáo dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 tại cuộc làm việc với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực ngành.

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c Lê Văn Thúy, Trưởng phòng BTXH

Phòng CM và đơn vị liên quan

Chiều: Làm việc với Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An để nghe và cho ý kiến về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động của đơn vị năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Cơ sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Vũ Trung Hậu, Chánh Văn phòng Sở

Phòng NCC và đơn vị liên quan

 

- Thành lập đoàn khảo sát nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và ngoại tỉnh.

- Tổ chức tập huấn về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu triển khai thu thập, lưu trữ thông tin thị trường lao động theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH.

- Tổ chức các hội nghị tập huấn, hội nghị tuyên truyền cho các cán bộ quản lý nhà nước cấp huyện, cấp xã liên quan đến công tác việc làm.

Văn phòng Sở

Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c

Trần Phi Hùng, Trưởng phòng Việc làm - ATLĐ

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục kiểm tra công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2021 tại các đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Thẩm định hồ sơ miễn giảm học phí, chính sách nội trú của học sinh cho các trường trung cấp thuộc Sở.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở PGĐ

Đ/c Hoàng Sỹ Tuyến, Trưởng phòng Dạy nghề

Phòng CM và đơn vị liên quan

 

- Tổ chức tập huấn về lao động tiền lương cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, doanh nghiệp.

- In ấn Tờ rơi tuyên truyền về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp phát cho các doanh nghiệp.

- Tham mưu phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh để tham mưu UBND tỉnh tổ chức chương trình đối thoại giữa chủ tịch UBND tỉnh với công nhân lao động.

- Chủ động tham mưu phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan theo dõi, nắm tình hình ổn định quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI sử dụng nhiều lao động.

Văn phòng Sở

Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c Lê Huy Vinh, Phó trưởng phòng Lao động - TL - BHXH

Phòng CM và đơn vị liên quan

 

- Xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c Lê Văn Thúy, Trưởng phòng BTXH

Phòng CM và đơn vị liên quan

 

- Tham mưu văn bản gửi các Sở ban ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh năm 2022.

- Dự thảo Quy chế quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để lấy ý kiến các sở, ban ngành và địa phương.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Hoàng Ngọc Châu, Trưởng phòng NCC

Phòng CM và đơn vị liên quan

 

- Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp phụ nữ và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu trẻ em mô côi” do tác động của dịch Covid-19 và các nguyên nhân khác; Kế hoạch kiểm tra công tác BVCSTE, bình đẳng giới và hoạt động VSTBPN năm 2022.

- Kiểm tra công tác trẻ em và Bình đẳng giới, ví sự tiến bộ phụ nữ tại các huyện theo kế hoạch.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Lê Thị Nguyệt, Trưởng phòng Bảo vệ Chăm sóc trẻ em và BĐG

Phòng CM và đơn vị liên quan

 

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo công tác cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quý II/2022;

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cai nghiện ma túy, phòng chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người.

 

Chi cục phòng chống TNXH

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Nguyễn Trọng Việt, Chi cục trưởng Chi cục phòng, chống TNXH tỉnh

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo kết quả kiểm tra xác minh nội dung đơn kiến nghị phản ánh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An.

- Tiếp tục tham gia Tổ công tác liên ngành giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Chiến Hưng Nguyên do Sở Giáo dục và đào tạo làm trưởng đoàn.

- Tham mưu Văn bản đề nghị UBND chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở cơ sở trợ giúp xã hội đang chăm sóc thay thế trẻ em và cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động – TB và XH.

- Xây dựng nội dung và đề cương thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH tại các đơn vị nợ đọng BHXH.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Trần Duy Thành, Chánh Thanh tra

Phòng CM và đơn vị liên quan

 

- Phối hợp các phòng ban, đơn vị tham mưu Giám đốc Sở phân bổ và giao Dự toán năm 2022 chỉ tiêu nguồn Trung ương ủy quyền và khoản chi sự nghiệp ngân sách tỉnh;

- Hoàn thiện tổng hợp Báo cáo Quyết toán, báo cáo Tài chính năm 2021 toàn ngành gồm nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh báo cáo Bộ Lao động - TB và XH, Sở Tài chính.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở

Đ/c Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng KHTC

Phòng CM và đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

- Tổng hợp, thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020- 2025; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở xây dựng Đề án vị trí việc làm và hồ sơ đề nghị xếp hạng đơn vị theo quy định.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Vũ Trung Hậu, Chánh Văn phòng Sở

Đơn vị liên quan

14

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

15

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

16

Thứ Hai

Sáng: Tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

Đ/c Đoàn Hồng Vũ, TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Trần Duy Thành, Chánh Thanh tra

Đơn vị liên quan

Chiều: Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo miền Tây giai đoạn 2012 -2022.

Nhà khách Nghệ An

Đ/c Đoàn Hồng Vũ, TUV Giám đốc Sở; Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c Lê Văn Thúy, Trưởng phòng BTXH

Các phòng CM liên quan

19

Thứ Năm

Sáng: Tham gia đoàn công tác của tỉnh dự Lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)

Kim Liên, Nam Đàn

Đ/c Đoàn Hồng Vũ, TUV, Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

Chiều: UBND tỉnh làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác đào tạo, phát triển nhân lực giai đoạn 2015-2020.

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Hoàng Sỹ Tuyến, Trưởng phòng Dạy nghề

Phòng CM và đơn vị liên quan

20

Thứ Sáu

Sáng: Tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022

Phòng tiếp công dân Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ, TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Trần Duy Thành, Chánh Thanh tra

Phòng CM và đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện Kỳ Sơn Tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã khu vực biên giới giáp Lào.

- Phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước; Tổ chức di cư Quốc tế IOM tổ chức khảo sát tình hình người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài về nước trong thời gian ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại tỉnh Nghệ An

- Tổ chức đoàn khảo sát kết nối tháo gỡ vướng mắc tuyển dụng lao động các doanh nghiệp FDI hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cơ sở

Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c

Trần Phi Hùng, Trưởng phòng Việc làm- ATLĐ

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức, hoàn thiện đự thảo Quy chế Hội thi thiết bị để tổ chức lấy ý kiến góp ý của Thanh viên Ban tổ chức và các đơn vị liên quan và chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức Hội thi dự kiến vào đầu tháng 6/2022.

- Tham mưu văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị sơ kết đánh giá việc thi hành chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2015-2022;

- Thẩm định hồ sơ đề nghị sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Hoàng Sỹ Tuyến, Trưởng phòng Dạy nghề

Phòng CM và đơn vị liên quan

 

- Tham gia Tổ giúp việc Tổ soạn thảo, xây dựng Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; hạn chế các cuộc đình công không đúng trình tự pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030”.

- Tiếp nhận, thẩm định xác nhận đăng ký Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp đăng ký theo quy định.

Văn phòng Sở

Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c Lê Huy Vinh, Phó trưởng phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Chủ động tham mưu phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan theo dõi, nắm tình hình ổn định quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI sử dụng nhiều lao động.

- Tổng hợp, quyết toán nhu cầu kinh phí thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng năm 2021.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c Lê Văn Thúy, Trưởng phòng BTXH

Đơn vị liên quan

 

- Chuẩn bị các điều kiện phối hợp tổ chức tiếp nhận, bàn giao, di chuyển, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô năm 2020 - 2021 về án táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc (ngày 23/5 - 25/5).

- Tổng hợp danh sách Mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng, truy tặng theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Cơ sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Hoàng Ngọc Châu, Trưởng phòng NCC

Phòng CM và đơn vị liên quan

 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn nhân Tháng hành động vì trẻ em tại tỉnh và các địa phương;

- Tổ chức các Hội nghị, tập huấn về bình đẳng giới và VSTBPN tại 1 số huyện, thành, thị;

- Triển khai thực hiện các hoạt động của dự án phòng chống đuối nước trẻ em theo các nội dung, kế hoạch của Trung ương.

- Tổng hợp kết quả khảo sát, đánh giá công tác cán bộ nữ của các sở, ngành, các huyện, thành, thị.

- Kiểm tra công tác trẻ em, bình đẳng giới và VSTBPN tại 1 số huyện, thành, thị.

Cơ sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Lê Thị Nguyệt, Trưởng phòng BVCS trẻ em và BĐG

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo xóa bỏ tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma túy năm 2022.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Nguyễn Trọng Việt, Chi cục trưởng Chi cục PC TNXH tỉnh

Đơn vị liên quan

 

- Nhập dữ liệu trên các phần mềm báo cáo của Thanh tra Chính phủ.

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến GDPL về thanh tra năm 2022.

- Tiến hành thanh tra và dự thảo báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Ban quản lý Nghĩa Trang liệt sĩ Việt Lào.

Văn phòng Sở

Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Trần Duy Thành, Chánh Thanh tra

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tổng hợp số liệu nguồn kinh phí các đơn vị thực hiện năm 2021 chuẩn bị làm việc với Kiểm toán Khu vực 2;

- Chủ trì, phối hợp các phòng và đơn vị Xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, góp ý Đề án cho thuê tài sản công của Quỹ Bảo trợ trẻ em trình Sở Tài chính, UBND tỉnh.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở

Đ/c Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng KHTC

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị nâng lương, PC TNVK cho cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành 6 tháng đầu năm 2022; hồ sơ về chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

- Ban hành Quy định văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của CBCCVC cơ quan Văn phòng Sở.

- Phối hợp thực hiện hướng dẫn khen thưởng hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở, Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Vũ Trung Hậu, Chánh Văn phòng Sở

Phòng CM và đơn vị liên quan

21

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

22

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Từ ngày 21 - 25/

5/2022

Phối hợp tổ chức tiếp nhận, bàn giao, di chuyển, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô năm 2020 - 2021 về án táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc (ngày 23/5 - 25/5).

Huyện Nghi Lộc

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

Các đồng chí PGĐ Sở

Đ/c Hoàng Ngọc Châu, Trưởng phòng NCC

Phòng CM và đơn vị liên quan

25

Thứ Tư

Sáng: Dự họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 5/2022.

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Đoàn Hồng Vũ, TUV, Giám đốc Sở

Đ/c Vũ Trung Hậu, Chánh Văn phòng Sở

Các phòng CM liên quan

Sáng: Báo cáo dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2022

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c Lê Văn Thúy, Trưởng phòng BTXH

Phòng CM và đơn vị liên quan

26

Thứ Năm

Chiều: Tổ chức điểm Tháng hành động vì trẻ em và Ký cam kết "Mùa hè an toàn cho trẻ em" tại huyện Diễn Châu.

Huyện Diễn Châu

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Lê Thị Nguyệt, Trưởng phòng BV CS Trẻ em và BĐG

Đơn vị liên quan

 

- Chấp thuận nhu cầu sử dụng LĐNN cho các đơn vị có nhu cầu, cấp giấy phép cho lao động nước ngoài; cấp mới và gia hạn hoặc thu hồi giấy phép Hoạt động Dịch vụ việc làm cho các đơn vi, doanh nghiệp; xác nhận khai báo sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu cho các đơn vị.

Văn phòng Sở

Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c Trần Phi Hùng, Trưởng phòng Việc làm - ATLĐ

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh năm 2021 và dự kiến giao kế hoạch chỉ tiêu tuyên sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

- Chuẩn bị nội dung phục vụ duyệt và tổ chức Đại hội Chi bộ Giáo dục nghề nghiệp nhiệm kỳ 2022 - 2025;

- Tham mưu thanh lập Ban tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi Startup Kite 2022.

Văn phòng Sở

Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Hoàng Sỹ Tuyến, Trưởng phòng Dạy nghề

Đơn vị liên quan

 

- Rà soát thời gian công tác để tính thời gian tham gia BHXH cho người lao động nghỉ việc trước 01/01/1995 theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt của tỉnh.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c Lê Huy Vinh, Phó trưởng phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, quyết toán nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo năm 2021;

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo của các huyện, thành phố, thị xã.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c Lê Văn Thúy, Trưởng phòng BTXH

Đơn vị liên quan

 

- Thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

- Giải quyết kịp thời đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ - TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Hoàng Ngọc Châu, Trưởng phòng NCC

Thanh tra Sở

 

- Chỉ đạo Quỹ BTTE tỉnh tiếp tục triển khai chương trình phẫu thuật tim; Triển khai chương trình quỹ sữa vươn cao Việt Nam; Triển khai chương trình hỗ trợ thiết bị lọc nước cho các hộ gia đình; Triển khai chương trình phẫu thuật mắt. Triển khai chương trình “Hành trình cuộc sống” hỗ trợ xe đạp cho TEKK; các Chương trình khác có liên quan do Trung ương chỉ đạo...

Văn phòng Sở

Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Lê Thị Nguyệt, Trưởng phòng BV CS Trẻ em và BĐG

Đơn vị liên quan

 

- Rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội

Chi cục phòng chống TNXH

Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Nguyễn Trọng Việt, Chi cục trưởng Chi cục PCTN XH tỉnh

Văn phòng Sở và Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh nghề nghiệp Sở Y tế Nghệ An tổ chức Điều tra TNLĐ tại Cục thuế Nghệ An, Công ty Fresco Tuna Công ty CP Môi trường và Đô thị, Công ty Kido Vinh…Trung tâm y tế Kỳ Sơn, Công ty WoosinViNa.

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành khoáng sản do Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn.

Cơ sở

Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Trần Duy

Thành, Chánh Thanh tra

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp các phòng chuyên môn thực hiện giải ngân các nguồn kinh phí cấp qua Văn phòng Sở, đôn đốc thu hồi công nợ.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở

Đ/c Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng KHTC

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế, kiến nghị của Đoàn kiểm toán việc thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở, Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Vũ Trung Hậu, Chánh Văn phòng Sở

Phòng CM và đơn vị liên quan

28

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

29

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

 

- Tham mưu văn bản hướng dẫn các huyện, thành, thị, cơ sở GDNN triển khai thực hiện nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng năm 2022.

Cơ sở

Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Hoàng Sỹ Tuyến, Trưởng phòng Dạy nghề

Đơn vị liên quan