image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 63
  • Trong tuần: 1 106
  • Tất cả: 27560
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2022

 

 

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2022

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CHỈ ĐẠO

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở ngành liên quan để ngăn chặn, góp phần đẩy lùi dịch Covid-19.

- Đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã hoàn thành giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết 126/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, 33/2021/QĐ-TTg của Chính phủ và Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Kế hoạch số 770/KH-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung Kế hoạch 386/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Các đ/c PGĐ

Các đ/c Trưởng phòng CM

Các phòng CM, Đơn vị liên quan

Sáng ngày 02/03/

2022

(thứ 4)

Họp giao ban công tác tháng 03/2022 giữa Lãnh đạo Sở với Trưởng phòng chuyên môn Sở, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

Ngày 03/03/

2022

(thứ 5)

Các Chi bộ sinh hoạt theo định kỳ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Bí thư các chi bộ

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 04/03/ 2022

(thứ 6)

Họp Đảng ủy Sở tháng 03/2022.

VP Sở

Đ/c Vũ

Bí thư, Đ/c Quỳnh Phó Bí thư Đảng bộ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 04/03/

2022

(thứ 6)

Hội nghị xét đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh đối với các trường hợp cựu TNXP đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận bị thương.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Hướng dẫn chỉ đạo tiếp tục thực hiện chỉ tiêu giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Tổng hợp giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và lao động hồi hương dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần Quý 1/2022.

Văn phòng

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016-2021 phục vụ đoàn giám sát Quốc hội theo yêu cầu của UBND tỉnh và Sở Giáo dục – Đào tạo.

- Tổng hợp đăng ký nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực phát triển chương trình, giáo trình, tài nguyên đào tạo báo cáo Tổng cục GDNN.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng trọng tài tỉnh Nghệ An và Hòa giải viên cấp huyện.

- Phối hợp với LĐLĐ tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và các cơ quan chức năng của UBND huyện Diễn Châu, TP Vinh, Nghi Lộc hỗ trợ giải quyết đình công tại 4 doanh nghiệp: Viet Glory, Nam Thuận, BSE, Em-Tech. Trực tiếp báo cáo Thường trực tỉnh ủy kết quả giải quyết đình công

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Dự thảo bước 1, Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Tổng hợp kết quả và dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm giai đoạn 2012-2022 về hỗ trợ các xã nghèo vùng miền tây tỉnh Nghệ An của các cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ theo phân công của UBND tỉnh;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH nay 09/12/2020 của ủy ban thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Kế hoạch công tác Trẻ em năm 2022; Kế hoạch về bình đẳng giới và hoạt động VSTBPN năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Chuẩn bị các điều kiện và các văn bản tổ chức Hội nghị triển khai công tác bình đẳng giới và VSTBPN; khảo sát, điều tra cán bộ nữ trên địa bàn toàn tỉnh năm 2022;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Phân khai kinh phí đề án cai nghiện và giải quyết việc làm sau cai nghiện đợt 1 năm 2022.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Việt

Đơn vị liên quan

 

- Cung cấp tài liệu kết luận thanh tra từ 2017-2021 để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 theo đề nghị của UBKT tỉnh ủy Nghệ An.

- Tổ chức đoàn công tác thanh tra hành chính tại Trung tâm GDDN Người khuyết tật và Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số 3 tỉnh Nghệ An.

 

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục tổng hợp hồ sơ yêu cầu của Công ty tư vấn lập kế hoạch Quy hoạch ngành thời kỳ 2021- 2030 và tầm nhìn đến 2050.

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án tự chủ tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ sau khi có văn bản hướng dẫn của Sở tài chính.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Ban hành văn bản triển khai hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở xây dựng Đề án vị trí việc làm theo quy định.

- Tham mưu xét duyệt hồ sơ đề nghị hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề, đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo theo quy định tại Nghị định 77/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

- Phối hợp tham mưu phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đền thờ liệt sĩ tỉnh Nghệ An

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 05 - 06/03/2022: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Sáng ngày 08/03/ 2022

(thứ 3)

Hội nghị triển khai công tác bình đẳng giới và VSTBPN; khảo sát , điều tra cán bộ nữ trên địa bàn toàn tỉnh năm 2022.

Nhà khách Nghệ An

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 10/03/ 2022

(thứ 5)

Báo cáo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 225/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 của HĐND tỉnh về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị tổng kết công tác đưa người lao động Nghệ An đi làm việc ở nước ngoài năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Xây dựng Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức tập huấn nâng năng lực khởi nghiệp cho học sinh, sinh và cán bộ nhà giáo làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở GDNN.

- Tiếp tục đôn đốc các trường tổ chức ôn luyện cho thí sinh và chuẩn bị các điều kiên tham gia Kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia (dự kiến tổ chức vào tháng 4/2022).

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp nhận, thẩm định xác nhận đăng ký Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp đăng ký theo quy định.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Tổng hợp dự toán kinh phí năm 2022 thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo theo Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh của UBND các huyện, thành phố, thị xã gửi Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/cThúy

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp, chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã về việc trao quà của Quỹ thiện tập, Tập đoàn Vingroup tặng cho các đối tượng là thương binh, bệnh binh có tỷ lệ từ 81% trở lên.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức Họp kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Nghệ An.

- Ban hành Quyết định, kế hoạch, hướng dẫn khảo sát, điều tra đánh giá thực trạng công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

 

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành 178 năm 2022.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tham gia phiên tòa hành chính về vụ việc của ông Nguyễn Đình Thạch, ông Lê Như Tuyên, ông Nguyễn Trọng Sự (Xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương), ông Trần văn Minh nghị Xã, Nghi Lộc.

- Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh nghề nghiệp Sở Y tế Nghệ An tổ chức Điều tra TNLĐ tại Công ty CP Kido Vinh; Công ty CP Tập đoàn An Hưng, Công ty Bao bì.

 

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu phân bổ và giao Dự toán năm 2022 chỉ tiêu sự nghiệp địa phương, điều dưỡng, công tác mộ và NTLS.

- Tập trung xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước quý 4 và năm 2021 các phòng Lao động TBXH và đơn vị trực thuộc Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng CM, đơn vị liên quan

 

- Tổ chức làm việc với Tỉnh đoàn, các cơ quan, đơn vị liên quan để lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Phương án tiếp nhận và quản lý Cơ sở cai nghiện tự nguyện Phúc Sơn.

- Tiếp tục thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề nghị xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

Ngày 12 - 13/03/2022: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Sáng ngày 15/03/ 2022

(thứ 3)

Tiếp công dân định kỳ tháng 03/2022.

Trụ sở tiếp CD tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Sáng ngày 16/03/ 2022

(thứ 4)

Họp Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

BCH Quân sự tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đ/c

Long

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 16/03/ 2022

(thứ 4)

Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

BCH Quân sự tỉnh

Lãnh đạo Sở

 

Đơn vị liên quan

Chiều ngày 17/03/ 2022

(thứ 5)

Hội nghị tổng kết công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Nhà khách Nghệ An

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh ban hành Kế hoạch Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Hướng dẫn các cơ sở GDNN báo cáo kết quả tuyển sinh đào tạo năm 2021 theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện công tác GDNN năm 2022 tại một số đơn vị, địa phương.

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các cơ sở GDNN triển khai Kế hoạch số 148 ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Xây dựng xã hội hóa học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Rà soát thời gian công tác để tính thời gian tham gia BHXH cho người lao động nghỉ việc trước 01/01/1995 theo quy định.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp dự toán kinh phí năm 2022 thực hiện Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội của UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở trợ giúp xã hội gửi Sở Tài chính, báo cáo UBND tỉnh;

- Phối hợp, đón tiếp Đoàn Chủ tịch danh dự Làng trẻ em SOS Quốc tế và Làng trẻ em SOS Việt Nam đến thăm và làm việc tại Làng trẻ em SOS Vinh;

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, lập danh sách, hồ sơ đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với người hy sinh nhưng chưa được cấp Bằng Tổ quốc ghi công mà thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 31/12/1994 trở về trước theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 21, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Ban hành Kế hoạch truyền thông về Bình đẳng giới và VSTBPN năm 2022.

- Ban hành các kế hoạch kinh phí về công tác trẻ em, bình đẳng giới và hoạt động VSTBPN năm 2022.

- Tổng hợp số liệu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp Sở Tài chính phân khai nguồn thực hiện công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, mua bán người và nguồn thực hiện đề án 3-Chương trình 130/CP của năm 2022 trình UBND tỉnh phê duyệt.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, rà soát bản kê khai TSTN trong toàn ngành và nộp bản kê khai tài sản và thu nhập về ban Tổ chức tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh.

- Tổng hợp danh sách các cơ sở trợ giúp XH đang chăm sóc thay thế và cung cấp các dịch vụ về trẻ em trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, giải quyết KNTC, PCTN tháng 3/2022.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp số liệu nguồn kinh phí các đơn vị thực hiện năm 2021 chuẩn bị làm việc với Kiểm toán Khu vực 2.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu chỉ đạo đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2022; lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch CCHC ngành Lao động-TB và XH giai đoạn 2022-2030 (lần 2).

- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ các cuộc Hội nghị trực tuyến thuộc lĩnh vực ngành.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 19 - 20/03/2022: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Ngày 21/03/ 2022

(thứ 2)

Tiếp công dân định kỳ tháng 03/2022 tại cơ quan Văn phòng Sở.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng PGĐ

Đ/c Thành

Đơn vị liên quan

Sáng ngày

22/03/

2022

(thứ 3)

Báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 225/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 của HĐND tỉnh về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An trước phiên họp UBND tỉnh tháng 03/2022.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c

Châu

Đơn vị liên quan

Ngày

24/03/

2022

(thứ 5)

Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 03/2022.

VP UBND tỉnh

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

 

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

VP Sở

Đ/c Quỳnh PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Thẩm định danh mục thiết bị đề nghị mua sắm cho các trường cao đẳng, trung cấp được hỗ trợ kinh phí đầu tư từ nguồn vốn chương trình, dự án năm 2021;

- Chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2022.

- Tham mưu văn bản hướng dẫn các trường cao đẳng trung cấp thuộc tỉnh xây dựng, trình cấp có thâm quyền phê duyệt dự án đầu tư trường chất lượng cao, ngành nghề trọng điểm giai đoạn 2021-2025.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1066/UBND-VX ngày/21/2/2022 về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3);

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc đánh giá, xác định mức độ khuyết tật đối với bệnh nhân phong tại Bệnh viện phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Rà soát, chuẩn hoá, cung cấp thông tin về các liệt sĩ có nguyên quán tỉnh nghệ an đã hi sinh và an táng ban đầu trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Công văn số 576/BCH-CT của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An.

- Thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Thanh tra Sở

 

- Tổng hợp, báo cáo, đề nghị hưởng chế độ đối với nhóm đối tượng trẻ em F0, F1 và người đang điều trị Covid- 19, cách ly y tế của các huyện, thành, thị và Sở Y tế.

- Tổng hợp, báo cáo đề nghị hưởng đối với con của sản phụ bị nhiễm Covid-19; Trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ Anbị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Duyệt hồ sơ quyết toán đề án cai nghiện năm 2021.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Báo cáo Sở Nội vụ trong quý I/2022).

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành khoáng sản do Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn.

- Tổng hợp báo cáo việc thực hiện thanh tra chính sách giảm nghèo trong toàn tinh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Tiếp tục thực hiện giải ngân các nguồn kinh phí cấp qua Văn phòng Sở, đôn đốc thu hồi công nợ.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Phòng CM liên quan

 

- Tham mưu Kế hoạch rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực chuyên môn Ngành Lao động - TB và XH năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC và công tác kiểm soát TTHC trên Hệ thống baocaochinhphu.gov.vn Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II/2022.

- Hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở liên quan thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và kết nối, tích hợp chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan

 

- Ngày 26 - 27/03/2022: Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Ngày

30/03/

2022

(thứ 4)

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

VP Tỉnh ủy

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

 

Đơn vị liên quan

 

- Chấp thuận nhu cầu sử dụng LĐNN cho các đơn vị có nhu cầu, cấp mới và cấp lại giấy phép cho lao động nước ngoài; cấp mới và gia hạn hoặc thu hồi giấy phép Hoạt động Dịch vụ việc làm cho các đơn vi, doanh nghiệp; xác nhận khai báo sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu cho các đơn vị.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Hùng

Đơn vị liên quan

 

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp báo cáo tình hình cấp phát và quản lý văn bằng chứng chỉ.

- Tham mưu văn bản triển thực hiện đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia năm 2022 theo hướng dẫn của Bộ Lao động-TB&XH.

VP Sở

Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Tuyến

Đơn vị liên quan

 

- Thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt của tỉnh.

VP Sở

Đ/c Quỳnh

PGĐ

Lãnh đạo phòng Lao động - TL - BHXH

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo của các huyện, thành phố, thị xã.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Quỳnh

PGĐ

Đ/c

Thúy

Đơn vị liên quan

 

- Giải quyết kịp thời đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Châu

Đơn vị liên quan

 

- Chỉ đạo Quỹ bảo trợ trẻ em tiếp tục triển khai các chương trình phẫu thuật tim; chương trình trao học bổng; chương trình trao hợp đồng bảo hiểm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- Triển khai chương trình quỹ sữa vươn cao Việt Nam; chương trình hỗ trợ máy lọc nước cho các trường vùng khó khăn; chương trình khám sàng lọc tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bệnh viện Quốc tế Vinh.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Nguyệt

Đơn vị liên quan

 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện năm 2022.

Chi cục

PCTN

XH

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c Việt

Đơn vị liên quan

 

- Đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau kết luận thanh tra, giải quyết đơn thư Khiếu nại, tố cáo.

- Xây dựng dự thảo Nội quy, quy chế tiếp công dân tại Sở LĐTBXH.

VP Sở

Đ/c Hưng

PGĐ

Đ/c

Thành

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp công ty phần mềm triển khai tập huấn online cho các đơn vị trực thuộc nhập dữ liệu tài sản trên phần mềm quản lý tài sản công quốc gia.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở

Đ/c Phú

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu phục vụ đoàn Kiểm toán khu vực II về công tác hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid- 19

- Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hướng dẫn số 116/HD-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh. Phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh hoàn thiện các hồ sơ khen thưởng cấp Trung ương cho các cá nhân thuộc Ngành quản lý.

VP Sở

Đ/c Vũ

Giám đốc Sở, Đ/c Loan

PGĐ

Đ/c Hậu

Đơn vị liên quan