image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 607
  • Tất cả: 32959
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2022

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO SỞ CHỦ TRÌ

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống Covid- 19, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19 trong toàn ngành.

- Đôn đốc, phối hợp với các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp hoàn thành thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, số 126/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC; tập trung chỉ đạo công tác kiểm soát TTHC thuộc lĩnh vực ngành. Quán triệt, tập trung chỉ đạo nâng cao đạo đức công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Đ/c Đoàn Hồng Vũ, TUV, Giám đốc Sở;

Các đ/c PGĐ Sở

Đ/c Chánh

Văn phòng

Phòng Giáo dục nghề nghiệp;Đơn vị liên quan

03

Thứ Sáu

Sinh hoạt Chi bộ định kỳ.

Các chi bộ

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, BT Đảng ủy;

Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PBT Đảng ủy

Bí thư các chi bộ

 

Chiều: Họp Đảng ủy Sở tháng 6/2022.

Văn phòng

Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, BT Đảng ủy, Giám đốc Sở.

Đ/c Chánh Thanh tra

Các đ/c UV BCH ĐB Sở

Chiều: Đại hội Đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2022 - 2027

Văn phòng

Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, BT Đảng ủy, Giám đốc Sở, các Đ/c PGĐ Sở.

Đ/c Bí thư Đoàn cơ sở

Đơn vị liên quan

04

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

05

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

Từ ngày 06 - 10/

6/2022

- Tổ chức đưa Đoàn Người có công với cách mạng tiêu biểu của tỉnh đi tham quan, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công với Bác Hồ; Gặp gỡ các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại thủ đô Hà Nội và thăm một số di tích lịch sử của tỉnh Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh.

Các tỉnh phía Bắc

Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng NCC

Phòng chuyên môn và đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh Ký kết biên bản ghi nhớ giữa chính quyền các địa phương Hàn Quốc và UBND tỉnh Nghệ An về lao động thời vụ sau khi có hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương.

- Tổ chức Chương trình tư vấn cung – cầu lao động, ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm tại các địa phương xã, phường, thị trấn; huyện, thành, thị.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng Lao động - VL - ATLĐ

Đơn vị liên quan

 

- Chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh (từ ngày 13- 17 tháng 6/2022; khai mạc 7h30 ngày 14/6)

- Tham mưu trình UBND tỉnh giao chỉ tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2022 cho các cơ sở GDNN.

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các trường cao đẳng, trung đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo chương trình chất lượng cao, triển khai nhân rộng đào tạo các ngành nghề chương trình chất cao chuyển giao từ Úc theo chỉ đạo của Tổng cục GDNN

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp

Phòng Chuyên môn và Đơn vị liên quan

 

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 trình HĐND tỉnh;

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát, đăng ký huyện thoát nghèo, đặc biệt khó khăn đến năm 2025;

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng Bảo trợ xã hội

Phòng chuyên môn và đơn vị liên quan

 

- Chuẩn bị các điều kiện, phục vụ cuộc Họp với các Sở, ban ngành, đoàn vị liên quan để thống nhất các nội dung, nhiệm vụ tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân làm tốt công tác người có công và phong trào Đền ơn đáp nghĩa.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng NCC

Phòng chuyên môn và đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế liên ngành giữa Sở Lao động – TB và XH, Sở Y tế, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 – 2025; Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Lễ phát động Chương trình Mẹ đỡ đầu trẻ em mồ côi.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng Trẻ em và BĐG

Phòng chuyên môn và đơn vị liên quan

 

- Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2022;

- Tổ chức đi kiểm tra, chỉ đạo công tác cai nghiện tại 08 cơ sở cai nghiện.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ - TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Chi cục trưởng Chi cục phòng, chống TNXH tỉnh

Đơn vị liên quan

 

- Báo cáo công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2022;

- Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm;

- Xây dựng Dự thảo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số 3; Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật; Ban quản lý nghĩa trang Liệt sỹ Việt - Lào.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở, Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Chánh Thanh tra Sở

Đơn vị liên quan

 

- Rà soát, xem xét phương án tự chủ tài chính các đơn vị theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, để tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Tiến hành rà soát các chỉ tiêu kế hoạch ngành và dự toán kinh phí 6 tháng đầu năm 2022.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở

Đ/c Trưởng phòng KHTC

Phòng chuyên môn và đơn vị liên quan

 

- Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 30 của Chính phủ thực hiện Kết luận của Hội nghị BCH Đảng lần thứ VIII về đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi cán bộ, đảng viên vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

- Tổng hợp, trình trình phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2026-2031 chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Giám đốc Sở.

- Đôn đốc, thẩm định hồ sơ Đề án vị trí việc làm và hồ sơ đề nghị xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Chánh

Văn phòng Sở

Phòng chuyên môn liên quan

11

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

12

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

13

Thứ Ba

Sáng: Dự họp UBND tỉnh phiên chuyên đề tháng 6/2022.

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Đoàn Hồng Vũ, TUV, Giám đốc Sở

Đ/c Chánh Văn phòng Sở

Các phòng CM liên quan

14

Thứ Ba

Sáng: Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Nghệ An năm 2022

Trường CĐ CN - KT Việt Nam Hàn Quốc

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

 Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở PGĐ

Đ/c Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp

Phòng CM và đơn vị liên quan

Chiều: Báo cáo kết quả hoạt động lĩnh vực Lao động - Người có công và Xã hội 06 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ, TUV, Giám đốc Sở;

các đ/c PGĐ Sở

Đ/c Chánh

Văn phòng Sở

Phòng chuyên môn liên quan

15

Thứ Tư

Sáng: Tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 tại UBND tỉnh.

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

Đ/c Đoàn Hồng Vũ, TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Chánh Thanh tra

Đơn vị liên quan

16

Thứ Năm

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn các Ban, sở, ngành xây dựng kế hoạch phục vụ diễn tập Khu vực phòng thủ dân sự năm 2022

Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đ/c Đoàn Hồng Vũ, TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Chánh

Văn phòng Sở

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức lớp tập huấn về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền về chế độ, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Văn phòng Sở

Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng Lao động - Việc làm - ATLĐ

Đơn vị liên quan

 

- Hướng dẫn các cơ sở GDNN, các doanh nghiệp triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Tham mưu văn bản hướng dẫn các huyện, thành, thị, cơ sở GDNN triển khai thực hiện nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng năm 2022;

- Tham mưu văn bản chỉ đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động vùng Dân tộc thiểu số và miền núi theo Kế hoạch 171/KH-UBND của UBND tỉnh

- Tham mưu Thành lập Ban Tổ chức và ban hành Thể lệ Cuộc thi Startup Kite 2022.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

 Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở PGĐ

Đ/c Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp

Phòng CM và đơn vị liên quan

 

- Phối hợp Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn, kiểm tra, giám sát, đánh giá nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau cho cán bộ công tác tại các huyện, thành phố, thị xã và các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới năm 2022;

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xã hội tại các huyện, thành phố, thị xã và các cơ sở trợ giúp xã hội;

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng BTXH

Phòng CM và đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chương trình cụ thể để tổ chức các Đoàn: Đoàn Lãnh đạo tỉnh dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ: Trường Sơn, Đường 9, Thành cổ (tỉnh Quảng Trị); Nghĩa trang Việt - Lào (huyện Anh Sơn); Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc; Khu di tích lịch sử Truông Bồn (huyện Đô Lương); Khu di tích lịch sử Hang Hỏa tiễn (thị xã Hoàng Mai).

- Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Người có công tiêu biểu, Người có công có hoàn cảnh khó khăn ở một số huyện, thành phố, thị xã và các Trung tâm điều dưỡng chăm sóc thương binh, bệnh binh nặng và thân nhân người có công.

- Hướng dẫn tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp 27/7/2022. Duyệt quà Chủ tịch nước cho các huyện, thành phố, thị xã.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng NCC

Phòng CM và đơn vị liên quan

 

Tổ chức Đoàn kiểm tra công tác trẻ em, nhất là công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em tại  các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn; Đoàn kiểm tra công tác bình đẳng giới và VSTBPN tại huyện Quế Phong.- Báo cáo hoạt động VSTBPN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.- Báo cáo kết quả thực hiện công tác trẻ em 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng Trẻ em và BĐG

Phòng CM và đơn vị liên quan

 

- Tham mưu Công văn tăng cường công tác phòng, chống đấu tranh “làm sạch” ma tuý tại địa bàn các xã biên giới trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu góp ý dự thảo Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện xác định tình trạng nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh.

Chi cục phòng chống TNXH

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Chi cục trưởng Chi cục phòng, chống TNXH tỉnh

Đơn vị liên quan

 

- Tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về LĐ, ATVSLĐ, BHXH tại các DN theo kế hoạch.- Tham gia Tổ công tác liên ngành giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Chiến Hưng Nguyên do Sở Giáo dục và đào tạo làm trưởng đoàn.

- Thông qua kết luận thanh tra tại Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số 3 tỉnh Nghệ An và Trung tâm Giáo dục Dạy nghề Người khuyết tật tỉnh Nghệ An.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Chánh Thanh tra

Phòng CM và đơn vị liên quan

 

- Hoàn thiện Báo cáo Quyết toán, báo cáo Tài chính năm 2021 toàn ngành gồm nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh báo cáo Bộ Lao động - TB và XH, Sở Tài chính;- Báo cáo số liệu nguồn kinh phí năm 2021 của các đơn vị và ngành để làm việc với Kiểm toán khu vực 2

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở

Đ/c Trưởng phòng KHTC

Phòng CM và đơn vị liên quan

 

- Trình xem xét phê duyệt hồ sơ đề nghị nâng lương, PC TNVK cho cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành 6 tháng đầu năm 2022; hồ sơ về chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

- Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ điều chỉnh quỹ lương cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2022.

- Tham mưu văn bản triển khai, cập nhật dữ liệu thực hiện Đề án 06 phục vụ Tổ công tác của tỉnh.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Chánh Văn phòng Sở

Đơn vị liên quan

18

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

19

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

20

Thứ Hai

Sáng: Tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022

Phòng tiếp công dân Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ, TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Chánh Thanh tra

Phòng CM và đơn vị liên quan

21

Thứ Ba

Sáng: Họp các Sở, ban ngành liên quan phân công chuẩn bị tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác người có công và phong trào Đền ơn đáp nghĩa.

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

 Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng NCC

Phòng CM và đơn vị liên quan

Chiều: Dự hội nghị Tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2021 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mùa khô năm 2022 - 2023

Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

 Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng NCC

Đơn vị liên quan

22

Thứ Tư

Sáng: Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo miền Tây giai đoạn 2012 -2022.

Nhà khách Nghệ An

Đ/c Đoàn Hồng Vũ, TUV Giám đốc Sở; Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng BTXH

Các phòng CM liên quan

24

Thứ Sáu

Sáng: Dự họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 6/2022.

Văn phòng UBND tỉnh

Đ/c Đoàn Hồng Vũ, TUV, Giám đốc Sở

Đ/c Chánh Văn phòng Sở

Các phòng CM liên quan

 

- Tổ chức tập huấn về lao động tiền lương cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, doanh nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt của tỉnh.

- Tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành về BHXH.

Cơ sở

Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c

Trưởng phòng Lao động - Việc làm- ATLĐ

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp đề xuất danh mục các ngành, nghề đào tạo chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh theo hướng dẫn của Tổng cục GDNN

- Tham mưu dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.”

- Tổng hợp, tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết đánh giá thi hành chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2015-2022 trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Lao động - TB&XH theo quy định.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp

Phòng CM và đơn vị liên quan

 

- Tổ chức kiểm tra, soát xét hồ sơ đối tượng và kinh phí hưởng chính sách trợ giúp xã hội năm 2021 của các huyện, thành phố, thị xã;

-  Triển khai các Hoạt động nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi”, kỷ niệm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6);

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng BTXH

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh tổ chức xây dựng chuyên mục, phóng sự trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp với Bộ Lao động - TB và XH, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công.

- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban Quản lý Đền ơn đáp nghĩa và Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Cơ sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

 Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng NCC

Phòng CM và đơn vị liên quan

 

+ Tổ chức các Hội nghị, hội thảo, tập huấn về công tác trẻ em, bình đẳng giới và VSTBPN tại các huyện Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn; Chỉ đạo các huyện, thành, thị xây dựng các mô hình về trẻ em và bình đẳng giới; Tham dự lớp tập huấn về bình đẳng giới do Trung ương tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh; Nâng cấp trang Web Ban VSTBPN tỉnh.

Cơ sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng Trẻ em và BĐG

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh năm 2022.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông về phòng chống mại dâm và mua bán người năm 2022 tại các địa bàn phức tạp, trọng điểm về tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Chi cục trưởng Chi cục PC TNXH tỉnh

Đơn vị liên quan

 

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và tham gia phiên tòa hành chính về vụ việc của ông Trần Văn Minh, Nghi Lộc.

Văn phòng Sở

Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Chánh Thanh tra

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực của Thanh tra ngành LĐTBXH.

- Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh nghề nghiệp Sở Y tế Nghệ An tổ chức Điều tra TNLĐ tại Cục thuế Nghệ An và các đơn vị khác ...

Văn phòng Sở

Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Chánh Thanh tra

Đơn vị liên quan

 

- Phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Sở Lao động - TB và XH.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở

Đ/c Trưởng phòng KHTC

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 trên các lĩnh vực công tác của ngành.

- Đôn đốc, tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng, tham mưu Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở xét chọn gửi Ban TĐKT tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho Người có công tiêu biểu và cá nhân, tập thể làm tốt công tác Người có công, phong trào Đền ơn đáp nghĩa.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở, Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Chánh Văn phòng Sở

Phòng CM và đơn vị liên quan

25

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

26

Chủ nhật

Nghỉ cuối tuần

27

Thứ Hai

Sáng: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thường kỳ tháng 6/2022

Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Đoàn Hồng Vũ, TUV, Giám đốc Sở

Các phòng CM liên quan

 

.- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thu thập, lưu trữ thông tin thị trường lao động theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH.

- Tổ chức các hội nghị tập huấn, hội nghị tuyên truyền cho các cán bộ quản lý nhà nước cấp huyện, cấp xã liên quan đến công tác việc làm, An toàn vệ sinh lao động.

Văn phòng Sở

Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng Lao động - Việc làm - ATLĐ

Đơn vị liên quan

 

- Tham mưu phối hợp với Tổng cục GDNN tổ chức lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp” năm 2022 (dự kiến từ ngày 22-26/6/2022).

- Chỉ đạo, đôn đốc các trường tăng cường ôn luyện cho thí sinh và chuẩn bị điều kiện tổ chức Đoàn tham gia Kỳ thi KNN Quốc gia tại TP Hà Nội và tỉnh Vĩnh Long theo kế hoạch của Ban Tổ chức kỳ thi KNN (dự kiến tháng 7/2022).

Văn phòng Sở

Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp

Đơn vị liên quan

 

- Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Tương Dương;

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo của các huyện, thành phố, thị xã.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở;

Đ/c Vi Ngọc Quỳnh, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng BTXH

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chính sách người có công 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Thực hiện việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định.

- Giải quyết kịp thời đơn thư của đối tượng người có công với cách mạng.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ - TUV, Giám đốc Sở; Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng NCC

Thanh tra Sở

 

- Chỉ đạo QBTTE tỉnh triển khai chương trình cấp học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo hiếu học, học giỏi từ nguồn Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và các nhà tài trợ; Triển khai các chương trình hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim do các nhà hảo tâm tài trợ; Phẫu thuật khe hở môi, hàm ếch; phẫu thuật mắt; tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, giám sát, tổng hợp chương trình “Quỹ sữa vươn cao Việt Nam” tại các đơn vị thụ hưởng; Khánh thành thư viện đồ chơi tại Quỹ BTTE tỉnh; Phối hợp với Hội LHPN tỉnh thực hiện Lễ phát động Chương trình “ Mẹ đỡ đầu trẻ em mồ côi”

Văn phòng Sở

Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Trưởng phòng Trẻ em và BĐG

Đơn vị liên quan

 

- Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống mại dâm tại các địa phương năm 2022

Chi cục phòng chống TNXH

Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c Chi cục trưởng Chi cục PCTN XH tỉnh

Đơn vị liên quan

 

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành khoáng sản do Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn.- Tham gia Đoàn điều tra TNLĐ của Tổng cục đường sắt tại Thanh Hòa.- Nhập dữ liệu trên các phần mềm báo cáo của Thanh tra Chính phủ.

Cơ sở

Đ/c Bùi Văn Hưng, PGĐ Sở

Đ/c

Chánh Thanh tra

Đơn vị liên quan

 

Tiếp tục giải ngân kinh phí năm 2022, thu hồi công nợ cơ quan Văn phòng Sở; Chuẩn bị kinh phí phục vụ công tác 27/7 ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở

Đ/c Trưởng phòng KHTC

Đơn vị liên quan

 

- Tổng hợp, lấy ý kiến góp ý đối với Danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành (cấp tỉnh; cấp huyện; cấp xã) để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Văn phòng Sở

Đ/c Đoàn Hồng Vũ- TUV, Giám đốc Sở, Đ/c Hồ Thị Châu Loan, PGĐ Sở

Đ/c Chánh Văn phòng Sở

Phòng CM và đơn vị liên quan