image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 87
  • Trong tuần: 1 130
  • Tất cả: 27584
Tài liệu họp

Họp giao ban công tác tháng 01/2019
 

Báo  cáo kết quả thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Đoàn Hồng Vũ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - TB và XH tại cuộc họp giao ban công tác tháng 12/2018

Phụ lục các văn bản lãnh, chỉ đạo, điều hành
 
 
Mẫu Maket hội nghị trực tuyến
 
 
Thông báo chỉ tiêu, kế hoạch lĩnh vực Lao động - NCC và Xã hội năm 2019
 
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NCC VÀ XH NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2019
 
 
Chương trình hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ Lao động – NCC và Xã hội năm 2019
 
 
Giấy mời hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội tỉnh Nghệ An năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019
 

Thực hiện chương trình công tác tháng 12/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội của tỉnh năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.