image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 128
  • Trong tuần: 1 171
  • Tất cả: 27625
Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2022
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 như sau: 1. Thời gian và địa điểm Tiếp công dân: - Thời gian:           Mùa hè:      Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút                              Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ           Mùa đông:  Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút  đến 12 giờ                              Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 như sau:

1. Thời gian và địa điểm Tiếp công dân:

- Thời gian:

          Mùa hè:      Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút

                             Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

          Mùa đông:  Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút  đến 12 giờ

                             Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ

- Địa điểm: Phòng Tiếp công dân, Tầng 1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số 12 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An.

2. Lịch tiếp công dân

2.1. Tiếp công dân định kỳ

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ chuyển sang ngày tiếp theo). Trường hợp vì lý do công tác đột xuất Giám đốc Sở không chủ trì được thì ủy quyền cho một Phó giám đốc chủ trì phiên tiếp công dân. Nội dung liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của phòng nào thì Trưởng phòng đó chuẩn bị nội dung báo cáo và các tài liệu liên quan để phục vụ công tác tiếp công dân. Cụ thể:

 

STT

Tiếp định kỳ

Ngày tháng năm tiếp

1

Tháng 1/2022

Thứ 5, ngày 20/01/2022

2

Tháng 2/2022

Thứ 2, ngày 21/02/2022

(trùng ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật)

3

Tháng 3/2022

Thứ 2, ngày 21/3/2022

(trùng ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật)

4

Tháng 4/2022

Thứ 4, ngày 20/4/2022

5

Tháng 5/2022

Thứ 6, ngày 20/5/2022

6

Tháng 6/2022

Thứ 2, ngày 20/6/2022

7

Tháng 7/2022

Thứ 4, ngày 20/7/2022

8

Tháng 8/2022

Thứ 2, ngày 22/8/2022

9

Tháng 9/2022

Thứ 3, ngày 20/9/2022

10

Tháng 10/2022

Thứ 5, ngày 20/10/2022

11

Tháng 11/2022

Thứ 2, ngày 21/11/2022

(trùng ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật)

12

Tháng 12/2022

Thứ 3, ngày 20/12/2022

 

2.2. Tiếp công dân thường xuyên

 Thanh tra Sở phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Phòng tiếp công dân của Sở vào các ngày làm việc trong tuần.

2.3. Tiếp công dân đột xuất

Trong trường hợp cần thiết theo chỉ đạo của cấp trên hoặc có vụ việc phức tạp, Giám đốc Sở sẽ bố trí lịch tiếp công dân đột xuất, ngoài lịch tiếp công dân định kỳ.Tải về