image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 59
  • Trong tuần: 1 102
  • Tất cả: 27556
  • TỔNG QUAN VỀ NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

    Ngày 28/8/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên cáo trước quốc dân đồng bào, cùng toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Sau cách mạng tháng 8 thành công, nội các Chính phủ lâm thời thống nhất quốc gia có 13 bộ ngành, trong đó có Bộ Lao động và Bộ Cứu tế xã hội, tiền thân của Bộ Lao động - TB và XH ngày nay.